This text is replaced by the Flash movie.
ro en
 
 
 
 
Newsletter
 
 
 
 
Despre noi
 
 
Misiune
 
 

Misiunea Centrului de Studii Est-Europene şi Asiatice (CSEEA) este de a produce cercetare independentă asupra problemelor care influenţează şi modelează mediul politic şi de securitate din spaţiul euro-asiatic, de a furniza analize relevante şi în timp real asupra acestor probleme şi de a reprezenta un forum independent, recunoscut la nivel regional, pentru dezvoltarea dezbaterilor academice, relevante politic, asupra evenimentelor şi problemelor din spaţiul euro-asiatic.

 

CSEEA a fost fondata în octombrie 2007 în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, în baza deciziei Nr. 128 din 09.10.2007 a Senatului SNSPA şi are drept scop promovarea studiilor eurasiatice în spaţiul academic românesc şi regional. CSEEA este prima şi, deocamdată unica instituţie de cercetare de acest gen din România.

 

Misiunea CSEEA este:

 

  • de a produce cercetare independentă asupra problemelor care influenţează şi modelează mediul politic şi de securitate din spaţiul eurasiatic;
  • de a furniza analize relevante şi în timp real asupra acestor probleme;
  • de a reprezenta un forum independent recunoscut la nivel regional, pentru dezvoltarea dezbaterilor academice, relevante politic, asupra evenimentelor şi problemelor din spaţiul eurasiatic.
  • Pentru a îndeplini acest deziderat, CSEEA dispune de o echipă de tineri experţi (doctori, doctoranzi şi masteranzi în domeniul Relaţiilor Internaţionale, a Analizei şi Soluţionării de Conflict, Studiilor Europene şi Ştiinţelor Politice), bine pregătiţi şi buni cunoscători ai relaţiilor socio-economice şi politice şi al dinamicii de securitate din spaţiul euro-asiatic.
Activitatea Centrului se desfăşoară prin atragerea de resurse din afara universităţii – proiecte şi granturi de cercetare, sponsorizări, donaţii, etc. CSEEA este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit conform legislaţiei româneşti în vigoare.

 

 

Obiectivele CSEEA sunt:

 

  • dezvoltarea de proiecte de cercetare care să vizeze probleme prezente şi potenţiale în domeniul studiilor de securitate la nivel regional, al conflictelor regionale, al securităţii energetice, al ameninţărilor asimetrice şi noilor provocări la adresa securităţii regionale,  al bunei guvernări, al reconstrucţiei post-conflict, prevenirii crizelor şi managementul consecinţelor acestora , etc care atrag un interes sporit la nivel corporativ, naţional, regional  şi/sau internaţional;
  • dezvoltarea CSEEA ca punte de legătură între spaţiile euro-atlantic şi est-european şi asiatic în domeniul academic. Din acest punct de vedere, urmărim să favorizăm unui climat regional deschis către dezvoltarea de parteneriate în cercetarea în domeniul politic şi de securitate între instituţii de învăţământ superior şi centre de cercetare din spaţiile euro-atlantic şi eurasiatic, dezvoltarea de proiecte de cercetare transnaţionale şi regionale pe teme de interes comun, dezvoltarea unei reţele de experţi regionali în domeniile politicii externe şi studiilor de securitate recunoscuţi la nivel internaţional, organizarea şi desfăşurarea de conferinţe şi seminarii internaţionale având ca teme centrale chestiuni marcante la nivel regional, şi beneficiind de participarea unor experţi recunoscuţi occidentali, dar şi din spaţiul eurasiatic;
  • dezvoltarea CSEEA ca centru de excelenţă în cercetare în domeniul politicii externe şi studiilor de securitate destinat atât comunităţii academice şi politice dina ceste domenii, precum şi studenţilor de Relaţii Internaţionale şi Studii Regionale care se specializează pe spaţiul eurasiatic;
  • dezvoltarea curriculară a studiilor eurasiatice în România şi la nivel regional;
  • editarea de publicaţii proprii , relevante academic, dar şi politic şi recunoscute la nivel regional;
 
 
Echipa
 
 
 
 
Dr. Mihail E. Ionescu
 
Director general

 

 

 
Gheorghe Vartic
 

 

 

 

Director administrativ

 
George Niculescu
 
 
 
 
Director de programe
 
 
Simona Soare
 

 

 

 

 

 

Director de proiecte

 
Angela Grămadă
 

 

 

Cercetător

Programul de Politica Externă

 

 

 

 
Daniela Şişcanu
 

 

 

Cercetător

Programul de Politică Externă

 

 
Silviu Petre
 

 

 

 

 

Cercetător

Programul de Securitate Est-Europeană şi Asiatică

 
Bianca Berna
 

 

 

 

 

Cercetător

Programul de Securitate Est-Europeană şi Asiatică

 
Andrei Horaţiu Ionescu
 

 

 

 

 

Cercetător

Programul de Securitate Est-Europeană şi Asiatică

 
Mihaela Pădureanu
 

 

 

 

Cercetător

Programul de Securitate Est-Europeană şi Asiatică